CHAOZHOU CHAOAN XIANGXINGFA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD  粤ICP备17142844号
Telephone:0768-5634245 5634525  Free service hotline:400-100-3955   Fax:0768-5634615 E-mail:xiangxingfa@qq.com
Address:Guangdong District of Chaoan city in Chaozhou Province, Cai town xianle Er Cun Qian Yang Industrial Zone